Welkom bij De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

Vacatures

?
?
?
Ooh no!

Voor deze filter zijn geen openstaande vacatures gevonden
Pas je zoekcriteria aan.

Landsbond van de Neutrale ziekenfondsen: Uw vrijheid, uw zekerheid.

Onze waarden

Werken voor de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, dat is er bewust voor kiezen om de term “dienstverlening” een nieuwe betekenis te geven en op te komen voor de onvoorwaardelijke verdediging van het principe van verplichte en solidaire ziekte- en invaliditeitsverzekering, evenals voor de vrije en universele toegang tot geneeskundige verzorging. Streeft u naar kwaliteitsservice? Is de tevredenheid van de leden van onze Neutrale Ziekenfondsen van belang voor u ? Wil u het verschil maken op sociaal en maatschappelijk vlak? Is het belangrijk voor u onze leden onrechtstreeks te vertegenwoordigen en te verdedigen in alle vrijheid, zonder belangenvermenging? Werkt u graag in een kleine structuur met een open communicatie ? Indien u, net als wij, op al deze vragen ‘ja’ antwoordt, ga dan zeker eens een kijkje nemen in onze openstaande vacatures !

Wie zijn wij?

De landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen is een verzekeringsinstelling die 4 neutrale ziekenfondsen groepeert : La Mutualité Neutre, Mutualia, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. De landsbond heeft als opdracht erop toe te zien dat in het kader van de verplichte verzekering de juiste procedures en wetgevingen worden toegepast. Om de huidige behoeften die ontbreken in de verplichte ziekte -en invaliditeitsverzekering op te vangen, bieden de Neutrale Ziekenfondsen aanvullende verzekeringen aan. Daarnaast vertegenwoordigt de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen de 4 ziekenfondsen in de overlegorganen van de overheid. De Neutrale Ziekenfondsen moeten de beslissingen van de Landsbond naleven in hun dienstverlening. Een Neutraal Ziekenfonds behoort tot geen enkele politieke zuil en respecteert de vrije keuze van de patiënt volledig.

Onze kracht

1. De vrijheid en het respect voor ieders ideeën. 2. We staan dicht bij onze leden. 3. Alle geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen waarin de wet voorziet, betalen we u terug. 4. Bovendien bieden we u nog aanvullend tal van extra voordelen en tussenkomsten die niet in de verplichte verzekering voorzien zijn.

Wat bieden wij u aan?

- Een flexibel uurrooster, wat een evenwicht tussen beroeps- en privéleven mogelijk maakt - Structureel thuiswerk - Een vertrouwensrelatie : medewerker-verantwoordelijke - Een aangename werksfeer - Een pragmatische aanpak - We stimuleren de ontwikkeling van de medewerkers door hun een zekere autonomie te geven en de juiste begeleiding te voorzien - We investeren in de medewerkers door middel van opleidingen.

  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van Jobtoolz, ons online sollicitatieplatform, uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?